Who_we_are  
System  
Beeplate  
Licence  
Partner  
References  
News  
Contact  
 
Member  
BAM AG
St. Gallen, Switzerland
Tel.: +41 71 222 20 61
info@bamtec.com
 
   
LinkedIn YouTube
 
   
   
   

System BAMTEC

System

Zalety technologii BAMTEC

  • Redukcja czasu wykonania o 80-90% dzięki szybkiemu rozwinięciu nielicznych elementów zbrojeniowych
  • Oszczędność stali zbrojeniowej do 40% dzięki swobodnie dobieranej średnicy, rozstawów i długości prętów
  • Wyższa jakość wykonania dzięki łatwemu pozycjonowaniu i dokładnej długości prętów
 

 

  • Zapewnienie wysokiej jakości i wysokiej wydajności dzięki w pełni zautomatyzowanemu, sterowanemu komputerowo wykonaniu
  • Proste plany zbrojenia
  • Ergonomiczny sposób pracy na budowie
  • Skrócenie całkowitego czasu budowy
  • Redukcja emisji CO2 dzięki wydajności materiałowej
 

Pomysł

Technologia zbrojeniowa BAMTEC została wynaleziona w roku 1994. Stanowi ona konsekwencję światowego rozpowszechnienia się płaskich stropów betonowanych na miejscu na bazie obliczania płyt metodą elementów skończonych.

BAMTEC to skrót nazwy: Technologia zbrojeniowa i maszyny ciesielskie

BAMTEC to bardzo ekonomiczny proces planowania, produkcji i montażu zbrojeń powierzchniowych, żelbetowych płyt stropowych, ścian oraz płyt fundamentowych. Technologia ta

 

 

sprawdza się również podczas budowy tras kolejowych, tuneli, mostów i autostrad z żelbetu. (patrz: Referencje)

Zamiast zwyczajnego zbrojenia stosowane są elementy BAMTEC. Zawierają one okrągłe pręty rozłożone jednokierunkowo, które łączy się z poprzecznie biegnącymi taśmami nośnymi, tworząc w ten sposób jednostkę montażową.

Innowacja BAMTEC dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania danych łączy w sobie pracę biur statycznych z produkcją zbrojenia.


Jak działa BAMTEC?

W trakcie tradycyjnego procesu zbrojenia stropów żelbetowych proste elementy zbrojeniowe, takie jak pręty okrągłe, stalowe maty budowlane, są planowane osobno, osobno zginane, pozycjonowane, dostarczane i montowane na budowie przez ekipy układające sztuka po sztuce.

System zbrojeniowy BAMTEC istotnie zmienia ten proces. Na miejsce budowy nie są już dostarczane pojedyncze pręty lub pojedyncze maty. Używa się kompletnych, zwiniętych układów zbrojeniowych – tak jakby były „uszyte na miarę”.

 Dla każdego z obu kierunków zbrojenia jest konstruowany, produkowany, dostarczany i montowany oddzielny element BAMTEC. Liczba elementów zbrojenia przeznaczonych do montażu znacznie się zmniejsza.

Elementy BAMTEC w większości przypadków rozwija się prostopadle względem siebie. Rolki składają się z równoległych prętów okrągłych, które wraz z poprzecznymi taśmami montażowymi tworzą jednostkę montażową. Oznacza to, że w górnej i dolnej warstwie zbrojenia konieczne są po dwie rolki, a więc łącznie cztery.


Pomiary

Układy zbrojeniowe nie składają się z elementów standardowych, lecz zostały indywidualnie wykonane dla danego projektu i danego obciążenia.

Szerokość elementu jest odpowiednia do maksymalnych długości pręta w elemencie. Maksymalna długość pręta wynosi 15 m. Możliwe są także wszystkie pośrednie długości, odstępy i średnice, które zgodnie ze statycznymi obliczeniami nadają się do optymalnego zbrojenia.

 Waga jednej rolki może wynosić maksymalnie 1,5 tony (ok. 100 kg/m). Dzięki temu w standardowych przypadkach jeden element BAMTEC może rozwinąć dwóch pracowników.

Długość elementów BAMTEC wynika z rzutu poziomego i dopuszczalnej wagi. Może ona wynosić do 25 metrów.


back

Planowanie

Obliczenia

Statyczne obliczenia stropów żelbetowych wykonywane są za pomocą Programu Elementów Skończonych. Dzięki temu znane jest wymagane zbrojenie w kierunku x i y dla dolnego i górnego układu.

Po podzieleniu powierzchni stropu na możliwie jak najmniej elementów oprogramowanie BAMTEC automatycznie określa budowę elementu, to jest jego położenie, długość i średnicę wszystkich prętów danego elementu. Można przy tym uwzględniać wyżłobienia i metalowe elementy łączące. Każdy dostosowany jest do warstwic wymaganego zbrojenia i może, jeśli jest taka konieczność, być obrabiany ręcznie. Na jeden strop przypadają minimum 4 elementy zbrojeniowe.

 


Planung

jest do warstwic wymaganego zbrojenia i może, jeśli jest taka konieczność, być obrabiany ręcznie. Na jeden strop przypadają minimum 4 elementy zbrojeniowe.


Plany

Łącznie sporządzane są trzy plany:
   
Planung Planung Planung
- Plan orientacyjny przedstawia rzut poziomy oraz wyliczone położenie prętów okrągłych. Służy on do kontroli podczas planowania i wykonywania.   - Plan wykonania
zawiera pojedynczy element, listę prętów oraz właściwą nazwę pliku wykonania potrzebnego przy produkcji.
  - Plan rozłożenia zawiera rzut poziomy, wymierzone punkty osadzania, kierunki rozwijania elementów wraz z opisem. Elementy rozwija się na placu budowy zgodnie z planem rozłożenia
back

Wykonanie

 

Fertigung

 

Fertigung


Plik sterowania maszynowego oraz plany przesyła się drogą elektroniczną do producenta BAMTEC.

Tam nadesłany plik steruje w pełni zautomatyzowanym urządzeniem BAMTEC. Urządzenie w wyliczonych odstępach i pozycjach przyspawuje pręty do taśm montażowych i w ten sposób sporządza gotowy element zbrojeniowy „na miarę”. Przy czym pręty o średnicy Ø 8 mm do Ø 20 mm wytwarzane są z koła. Wszystkie grubsze pręty o średnicy do Ø 36 mm tworzy się ręcznie z pręta okrągłego.

Urządzenie BAMTEC obsługuje jeden pracownik.

 
Fertigung
back

Układanie

Transport   Verlegung
 

Transport elementów BAMTEC na miejsce budowy odbywa się przy użyciu samochodów ciężarowych o łącznej masie załadunkowej do
25 t.

Montaż elementów BAMTEC jest bardzo prosty!

Bez użycia trawersu zwinięty element może być przetransportowany za pomocą dźwigu na miejsce montażu. Dzięki minimalnej liczbie elementów zbrojeniowych i szybkiemu rozwijaniu rozłożenie odbywa się bardzo szybko i nieskomplikowanie. Dzięki temu skróceniu ulega całkowity czas budowy.

Element o łącznej wadze do 1,5 t bez problemu mogą rozwinąć dwaj pracownicy. Czas montażu zbrojenia jest krótszy. Ułożenie każdego elementu BAMTEC jest dokładnie zdefiniowane,

 

Verlegung


co sprawia, że technologia zbrojeniowa BAMTEC gwarantuje wysoką dokładność ułożenia i jakość wykonania. Dzięki temu otulenie betonu górnej warstwy zbrojenia jest dokładnie zachowane.

     
Obliczenie czasu ułożenia dla stropu wykonanego przy zastosowaniu przyjaznej dla środowiska technologii BAMTEC (zaznaczono szarym kolorem):  

Wydajność układania prętów okrągłych 6 osobogodzin na tonę (średnica 10 mm)

Wydajność układania elementów BAMTEC 0,5 osobogodziny na tonę

Strop płaski wykonany na miejscu budowy z wykorzystaniem przyjaznej technologii BAMTEC zawiera ok. 75 % zbrojenia BAMTEC i 25 % prętów okrągłych.

75% * 0,5 = 0,38 godziny / tona

25% * 6 = 1,50 godziny / tona

 

co oznacza, że do rozłożenia jednej tony prętów zbrojeniowych stropu BAMTEC potrzebny jest czas 1,88 godziny. W porównaniu ze stropem zbrojonym za pomocą prętów okrągłych oszczędza się 4,12 godziny. Odpowiada to skróceniu czasu układania o 70 %.

Verlegung

 
 

Rekord świata wpisany do „Księgi Rekordów Guinnessa”
To o czym wiele firm budowlanych tylko marzy, zostało zrealizowane na budowie w Kempten w Niemczech. Dwóch pracowników budowlanych firmy Markgraf/Niemcy w ciągu 42 minut rozłożyło siedem elementów BAMTEC o łącznej wadze 6,36 t.

 
Oznacza to, że jeden pracownik może rozłożyć w ciągu godziny 4,5 t zbrojenia. W ciągu 8-godzinnego dnia pracy jeden pracownik mógłby teoretycznie rozłożyć 36 t zbrojenia BAMTEC, a zespół dwuosobowy około 70 ton dziennie. Przy użyciu tradycyjnych metod rozkładanie zbrojenia trwałoby około pięciu tygodni!

Aspekty ergonomiczne
Podczas montażu zwyczajnego zbrojenia zbrojarze pracują na budowie przez długie godziny w silnie zgiętej pozycji ciała, co prowadzi do znacznego obciążenia pleców. Dzięki zastosowaniu technologii zbrojenia BAMTEC znacznie obniża się nie tylko obciążenie pleców, również obciążenie dłoni i przedramion podczas

 


ściągania drutem ulega daleko idącej redukcji.

Dzięki temu technologia BAMTEC w znacznym stopniu przyczynia się do polepszenia warunków pracy na budowie i ochrony zdrowia pracujących.

 

Podsumowanie
Technologia zbrojenia BAMTEC jest wysoko wydajnym systemem planowania, produkcji i układania zrolowanych elementów zbrojeniowych. Nadzwyczajna rentowność jest rezultatem zastosowania w projektowaniu zbrojenia i jego wykonaniu wyłącznie danych elektronicznych oraz maksymalnej wydajności materiałowej i optymalizacji zasobów w każdej

 


operacji roboczej.

W porównaniu z tradycyjną metodą zbrojenia główne zalety tej technologii to oszczędność stali do 40%, redukcja czasu układania od 80 do 90% oraz poniesienie jakości.


 
 
back
spacer
Impressum BAMTEC ist eine registrierte Marke WDB
Planning Planning Production Laying