Willkommen  
System  
Beeplate  
Licence  
Partner  
References  
News  
Contact  
 
Member  
index Ueber uns
BAM AG
St. Gallen, Switzerland
Tel.: +41 71 222 20 61
info@bamtec.com
 
   
LinkedIn YouTube
 
   
   
   

O společnosti

Inovací, kvalitou a výkonem k úspěchu.

Už více než 40 let působíme na trhu jako majitelem řízená skupina podniků. Fundované

Familienportrait Franz Häussler, Cornelia Aussem-Häussler, Wilhelm Häussler

 

inženýrské know-how a zkušenosti z bezpočtu projektů v kombinaci s ekonomickým myšlením představují základ našeho vývoje v odvětví železobetonových konstrukcí.

Obě inovace - BAMTEC i BEEPLATE – jsou dvěma z těchto úspěšných výsledků naši dlouholeté aktivity na trhu.

BAMTEC se vyrábí a prodává licenčně. Díky partnerům BAMTEC zastoupených dnes už v 30 zemích tvoříme síť, která zaručuje pokračující pronikání na trzích. Neustávající technický a podnikově-hospodářský rozvoj garantuje trvale udržitelný úspěch inovace.

Kromě našich vlastních podniků se na úspěchu rozhodující mírou spolupodílejí rovněž partnerské podniky. Vývojem a výrobou zařízení BAMTEC se zabývá německá společnost Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, Hawangen. Firma Hundegger je světovým lídrem na trhu si plnoautomatickými kartáčovacími stroji pro tesařské práce, jehož podíl na trhu dosahuje 90%. Firma je také majitelem mnoha patentů. Podnik zaměstnává 300 pracovníků, přičemž na celém světě provozuje 19 poboček. Majitel firmy získal v roce 2006 ocenění „Nejlepších 50

 

Bavorska“, čímž zařadil svou firmu mezi nejúspěšnější podniky celého Německa.

Firma Hundegger nabízí údržbu, servis a řešení problémů pro své mezinárodní zákazníky 24 hodin denně a neustále podporuje další rozvoj technologie BAMTEC.

Druhým nesmírně významným sloupem systému jsou softwarové firmy, které celosvětově vyvíjejí plánovací software pro výztuže BAMTEC. Jejich seznam najdete v položce BAMTEC Partneři.

hundegger   hundegger

Naším cílem je v spolupráci s našimi obchodními partnery a uživateli licence úspěšně pronikat na nové trhy. Úspěch našich partnerů je také naším úspěchem, což nás zavazuje k nejvyšším výkonům, nejlepší kvalitě a intenzivnímu zaangažování.

Díky systémům BAMTEC a BEEPLATE budou moci Vaši zákazníci cenově výhodně, rychle a bez ztrát na kvalitě realizovat své zakázky.

Aplikace technologie BAMTEC přispívá rovněž k bezpečnosti práce. Profesní sdružení stavebního hospodářství (BG BAU) vyzdvihují zejména ergonomické přednosti technologie výztuže BAMTEC. Při vyztužování železobetonu prvky BAMTEC dochází k zcela podstatnému

 

snížení zátěže zad, rukou a ramen pracovníků, čehož důsledkem je nižší výskyt nemocenských a efektivnější způsob práce obzvláště v případě chladného nebo horoucího počasí.

Významný dodatečný přínos BAMTEC-u spočívá úspoře emisí CO2 vyplývající ze snížené spotřeby železobetonu, a tedy i nižší potřebě výroby betonářské oceli. BAMTEC a BEEPLATE vedou k vyšší materiálové efektivitě.

Technologie výztuže BAMTEC se stále víc prosazuje na v celosvětovém měřítku. Důvod tohoto jevu spočívá v nepřestajně rostoucích cenách oceli, v stoupajícím tlaku na racionalizaci v stavebním průmyslu a významném nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

 
back
spacer
Impressum BAMTEC ist eine registrierte Marke WDB
index Ueber uns